รหัสพื้นที่ 065 (+26465 / 001264 / 009264 / 007264 / 008264 / 005264 / 00500264 / 004264 / 006264 / 0060026465)รหัสพื้นที่ 065 / +26465 / 001264 / 009264 / 007264 / 008264 / 005264 / 00500264 / 004264 / 006264 / 0060026465, นามิเบีย


หมายเลขนำหน้า 065 เป็นรหัสพื้นที่ของ Kunene, Ohangwena, Omusati, Oshana, Oshikoto (Oshakati, Ondangwa) สำหรับหมายเลขโทรศัพท์สมมติ 1110464 และรหัสพื้นที่ 065 หมายเลขที่ต้องโทรคือ 065 1110464 Kunene, Ohangwena, Omusati, Oshana, Oshikoto (Oshakati, Ondangwa) ตั้งอยู่ในนามิเบีย

รหัสนำหน้ารหัสพื้นที่จะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการไปยังตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง มีประเภทของรหัสนำหน้าอื่น ๆ นอกเหนือจากรหัสพื้นที่ ได้แก่: รหัสนำหน้าประเทศระหว่างประเทศ รหัสนำหน้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และรหัสนำหน้าของบริการต่าง ๆ รหัสเหล่านี้รวมกันเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เมื่อโทรจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งในกรณีที่ผู้รับสายเรียกเข้าเป็นโทรศัพท์บ้าน รหัสนำหน้าประเทศจะรวมเข้ากับรหัสพื้นที่และหมายเลขของผู้ใช้บริการ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์สมมติ 1110464 รหัสพื้นที่ 065 (Kunene, Ohangwena, Omusati, Oshana, Oshikoto (Oshakati, Ondangwa)) และรหัสประเทศ 001264 หมายเลขที่ต้องโทรคือ 001264 65 1110464 เมื่อเป็นการโทรไปยังโทรศัพท์มือถือ รหัสประเทศจะรวมเข้ากับรหัสนำหน้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและหมายเลขของผู้ใช้บริการ หากเป็นการโทรไปยังผู้ใช้บริการในประเทศเดียวกัน คุณสามารถละเว้นรหัสประเทศได้ ในกรณีที่เป็นการโทรภายในประเทศจากโทรศัพท์บ้านไปยังโทรศัพท์บ้านอีกหมายเลขหนึ่ง ในหลายประเทศ คุณสามารถละเว้นรหัสพื้นที่ได้ เมื่อผู้ใช้บริการทั้งสองมีรหัสพื้นที่เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศซึ่งผู้สมัครสมาชิกสามารถเก็บรักษาหมายเลขโทรศัพท์เดิมไว้หลังจากย้ายไปยังตำแหน่งหรือเมืองอื่น ๆ แน่นอนว่าในกรณีนี้ต้องมีการกดรหัสพื้นที่ 065 ด้วย

ทั้งรหัสนำหน้าประเทศและรหัสนำหน้ารหัสพื้นที่เป็นหมายเลขหนึ่งหลักขึ้นไปก่อนหน้ารหัสนำหน้าที่แท้จริง หมายเลขเหล่านี้ระบุให้ชุมสายโทรศัพท์ทราบว่าหมายเลขถัดไปคือรหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์จริง ในกรณีของรหัสพื้นที่ หมายเลขนี้มักจะเป็นเลขศูนย์ ในกรณีของรหัสประเทศ ประเทศยุโรปตะวันตกและประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริกา อเมริกาใต้ และตะวันออกกลางทำตามคำแนะนำของ ITU ในการใช้เลขศูนย์สองตัว อย่างไรก็ตาม บางประเทศไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้: ยกตัวอย่างเช่น ประเทศที่เข้าร่วมในแผนการกำหนดหมายเลขอเมริกาเหนือใช้ 011 และประเทศญี่ปุ่นใช้ 010

บริการที่สามารถเข้าถึงผ่านรหัสนำหน้าบริการอาจมีค่าใช้จ่าย ไม่เพียงแต่จากบริษัทโทรคมนาคม แต่ยังรวมถึงบริษัทที่นำเสนอบริการเหล่านี้ด้วย เช่นนั้นแล้ว บริษัทที่เป็นที่น่าสงสัยหลายแห่งมอบบริการที่มีประโยชน์เพียงเล็กน้อยแต่คิดค่าธรรมเนียมที่สูง บริการเหล่านี้ยังพยายามทำให้ผู้โทรใช้เวลาโทรศัพท์ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มผลกำไรของพวกเขายิ่งขึ้นไปอีก หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินมาตรการกับผู้ให้บริการเช่นนี้เป็นประจำ แต่คุณไม่สามารถพึ่งพาหน่วยงานกำกับดูแลได้เสมอ นอกเหนือจากหมายเลขพิเศษที่สามารถระบุได้โดยการดูรหัสนำหน้า ยังมีหมายเลขการโทรด่วน หมายเลขที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดคือหมายเลขฉุกเฉิน 112 ในยุโรปและ 911 ในอเมริกาเหนือ หมายเลขเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศและไม่ต้องมีรหัสนำหน้า กล่าวคือไม่มีรหัสประเทศ +264 (001264) หรือรหัสพื้นที่ 065 (Kunene, Ohangwena, Omusati, Oshana, Oshikoto (Oshakati, Ondangwa))

ตามปกติแล้ว หมายเลขโทรศัพท์ของผู้โทรจะถูกส่งไปยังผู้รับสายและแสดงบนหน้าจอแสดงผล แม้ว่าคุณจะปิดบังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลในด้านของการป้องกันข้อมูล แต่คุณก็ไม่ต้องแปลกใจหากบุคคลที่คุณกำลังโทรหานั้นไม่รับสายของคุณ ผู้คนจำนวนมากต้องการทราบว่าใครโทรหาพวกเขาและไม่รับสายที่เป็นนิรนาม

หากคุณอยู่นอกนามิเบีย และต้องการโทรหาคนในKunene, Ohangwena, Omusati, Oshana, Oshikoto (Oshakati, Ondangwa) นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับนามิเบีย คือ +264 (001264) ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในKunene, Ohangwena, Omusati, Oshana, Oshikoto (Oshakati, Ondangwa) คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +264 65 เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์สมมติ 1110464 รหัสพื้นที่ 065 (Kunene, Ohangwena, Omusati, Oshana, Oshikoto (Oshakati, Ondangwa)) และรหัสประเทศ 001264 หมายเลขที่ต้องโทรคือ 001264 65 1110464