รหัสพื้นที่ 06123 / +496123รหัสพื้นที่:06123     (+496123)
เมืองหรือภูมิภาค:Eltville am Rhein

ประเทศ:

เยอรมนี