รหัสพื้นที่ 06054 / +496054รหัสพื้นที่:06054     (+496054)
เมืองหรือภูมิภาค:Birstein

ประเทศ:

เยอรมนี