รหัสพื้นที่ 05945 / +495945รหัสพื้นที่:05945     (+495945)
เมืองหรือภูมิภาค:Wilsum

ประเทศ:

เยอรมนี