รหัสพื้นที่ 059 / +8459รหัสพื้นที่:059     (+8459)
เมืองหรือภูมิภาค:Gia Lai

ประเทศ:

เวียดนาม