รหัสพื้นที่ 05565 / +495565รหัสพื้นที่:05565     (+495565)
เมืองหรือภูมิภาค:Einbeck-Wenzen

ประเทศ:

เยอรมนี