รหัสพื้นที่ 05379 / +495379รหัสพื้นที่:05379     (+495379)
เมืองหรือภูมิภาค:Sassenburg-Grussendorf

ประเทศ:

เยอรมนี