รหัสพื้นที่ 05375 / +495375รหัสพื้นที่:05375     (+495375)
เมืองหรือภูมิภาค:Müden Aller

ประเทศ:

เยอรมนี