รหัสพื้นที่ 05051 / +495051รหัสพื้นที่:05051     (+495051)
เมืองหรือภูมิภาค:Bergen Kr Celle

ประเทศ:

เยอรมนี