รหัสพื้นที่ 04762 / +494762รหัสพื้นที่:04762     (+494762)
เมืองหรือภูมิภาค:Kutenholz

ประเทศ:

เยอรมนี