รหัสพื้นที่ 035 / +21335รหัสพื้นที่:035     (+21335)
เมืองหรือภูมิภาค:Msila, Bordj bouariridj

ประเทศ:

แอลจีเรีย