รหัสพื้นที่ 033878 / +4933878รหัสพื้นที่:033878     (+4933878)
เมืองหรือภูมิภาค:Nennhausen

ประเทศ:

เยอรมนี