รหัสพื้นที่ 033 / +35933รหัสพื้นที่:033     (+35933)
เมืองหรือภูมิภาค:Plovdiv

ประเทศ:

บัลแกเรีย