รหัสพื้นที่ 019 / +35819รหัสพื้นที่:019     (+35819)
เมืองหรือภูมิภาค:Uusimaa (Nyland)

ประเทศ:

ฟินแลนด์