โดเมนระดับบนสุด แอนตาร์กติกา

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:ประเทศ:แอนตาร์กติกา

โดเมนระดับบนสุด:

aq

เวลาท้องถิ่น:โดเมนระดับบนสุด แอนตาร์กติกา

: aq