โดเมนระดับบนสุด UK

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:

ทำการโทรออกจาก

ไปยังโดเมนระดับบนสุด:uk

ประเทศ:

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

เวลาท้องถิ่น:

0:53


โดเมนระดับบนสุด UK

: สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ