โดเมนระดับบนสุด ST

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:

ทำการโทรออกจาก

ไปยังโดเมนระดับบนสุด:st

ประเทศ:

เซาตูเมและปรินซิปี

เวลาท้องถิ่น:

1:46


โดเมนระดับบนสุด ST

: เซาตูเมและปรินซิปี