โดเมนระดับบนสุด PT

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:

ทำการโทรออกจาก

ไปยังโดเมนระดับบนสุด:pt

ประเทศ:

โปรตุเกส

เวลาท้องถิ่น:

1:55


โดเมนระดับบนสุด PT

: โปรตุเกส