โดเมนระดับบนสุด นอร์เวย์

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:

ทำการโทรออกจาก

ไปยังประเทศ:นอร์เวย์

โดเมนระดับบนสุด:

no

เวลาท้องถิ่น:

22:41


โดเมนระดับบนสุด นอร์เวย์

: no