โดเมนระดับบนสุด กานา

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:

ทำการโทรออกจาก

ไปยังประเทศ:กานา

โดเมนระดับบนสุด:

gh

เวลาท้องถิ่น:

14:53


โดเมนระดับบนสุด กานา

: gh