โดเมนระดับบนสุด FO

ใส่ชื่อประเทศหรือโดเมนระดับบนสุด:

ทำการโทรออกจาก

ไปยังโดเมนระดับบนสุด:fo

ประเทศ:

หมู่เกาะแฟโร


เวลาท้องถิ่น:


3:30
โดเมนระดับบนสุด FO

โดเมนระดับบนสุด FO: หมู่เกาะแฟโร